Disclaimer

Transparant over onze dienstverlening

Op het gebruik van deze website (https://www.moodyzorgt.nl) en onze diensten zijn de  onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Moody Zorgt streeft ernaar op deze website en in haar correspondentie, op welke manier dan ook, altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Moody Zorgt niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Moody Zorgt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Moody Zorgt en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Moody Zorgt garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Moody Zorgt te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Moody Zorgt heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Moody Zorgt aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Moody Zorgt zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Moody Zorgt daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toepasselijke documenten​

​Het privacybeleid, de algemene voorwaarden en het cookiebeleid zijn van toepassing op het gebruik maken van deze website, onze diensten en het contact, op welke manier dan ook, met Moody Zorgt en/of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers.

Voor het laatst bijgewerkt op:

5/8/2019